POKRENUT PJEVAČKI STUDIO 2012.

UMT

U cilju povećanja palete svojih aktivnosti, a sa ciljem pružanja još veće ponude za kreativnost djece i mladih Tuzle i Tuzlanskog kantona, u oktobru 2012. godine Udruženje pokreće PJEVAČKI STUDIO ZA DJECU I MLADE 2012. Pjevački studio mogu upisati djeca i mladi uzrasta od 12 do 25 godina starosti, nakon čega će biti podijeljeni u dvije grupe u zavisnosti od ...
Opširnije »

POKRENUT PLESNI STUDIO 2012.

UMT

Plesni studio Mladih Tuzle pokrenut je u oktobru 2012. godine kao potreba za drugačijim i inovativnijim izučavanjem plesne umjetnosti. Naš Plesni studio ne služi kako bi pripremio djecu i mlade za takmičenja, te razvijao navike za pobjeđivanjem bilo koje druge plesne grupe, nego služi isključivo kako bi djecu i mlade plesno edukovao o svim vrstama plesa, historijatu razvoja plesa,  plesu ...
Opširnije »