Lokacija: Početna / Opći podaci

Opći podaci

UdruženjeMLADI TUZLETuzla je registrovano 17.marta 2004.godine, iako je svoj rad počelo još 2003.godine kao neformalna grupa mladih ljudi. Registrovano je kao nevladino, neprofitno i apolitično udruženje koje djeluje i radi na području Tuzlanskog kantona.

MISIJA ORGANIZACIJE:

Poboljšanje uslova života mladih ljudi u Tuzli i okolini neovisno od njihove rasne, nacionalne, vjerske, socijalne i bilo koje druge kategorije pripadnosti.

UDRUŽENJE U SVOM RADU TEŽI KA:

 • Poboljšanju kulturne, socijalne, obrazovne ili ekološke svijesti organizovanjem različitih kulturno-umjetničkih, sportskih, obrazovnih, socijalnih i ekoloških projekata ili drugih projekata od interesa za djecu i mlade
 • Promociji uspjeha pojedinaca putem elektronskih, pisanih i drugih medija, te pružanjem podrške pojedincima u realizaciji njihovih ideja
 • Povezivanju sa školama, drugim omladinskim grupama ili udruženjima, institucijama, centrima…
 • Uključivanju u međunarodne projekte uz organizovanje radionica sa različitom tematikom: teatarskih radionica, plesnih seminara, radionica slikarstva, muzike i drugih edukativnih sadržaja.

CILJEVI RADA UDRUŽENJA:

 • Razvoj postojećih i uspostavljanje novih mehanizama za dugoročnu finansijsku održivost organizacije
 • Fokusirana edukacija svih osoba angažovanih u radu Udruženja u cilju proširenja palete usluga i proizvoda usklađenih sa potrebama krajnjih korisnika
 • Uspostavljanje partnerskih odnosa sa relevantnim akterima u okruženju (donatori, lokalne vlasti, mediji, privredni subjekti, obrazovne institucije…) u cilju poboljšanja društvenog statusa ljudi
 • Pomoć pojedincima prilikom realizacije njihovih ideja i uspostava mehanizama za vrednovanje uspjeha pojedinaca

METODOLOGIJA RADA UDRUŽENJA:

Udruženje “ MLADI TUZLE” Tuzla je Udruženje mladih na Tuzlanskom kantonu koji na inovativan način koristi specifičan obrazovni model, model vršnjačkog obrazovanja, koji prati najsavremenije trendove obrazovanja mladih u svijetu i koji je trenutno najprihvatljiviji model obrazovanja mladih. Primjenom ovog modela pokazalo se da mladi uvijek radije uče od bliskih osoba, odnosno od osoba njihovog uzrasta.

Mladi hoće direktnu akciju koja nosi višestruke efekte:

 • Okupira duh i tijelo mladih u kritičnom pubertetskom i adolescentnom dobu i ne dopušta im da svoju energiju i pažnju usmjere na negativne modele ponašanja i djelovanja
 • Kroz akciju i scenski izraz mladi se edukuju o različitim temama, uče se životu, i na sceni žive uočavajući razlike između dobra i zla
 • Imaju mogućnost selekcije i pozitivnog izbora
 • Mladi su ujedinjeni zakonom umjetnosti gdje je maximalno prisutna socijalna komponenta

Comments are closed.