Lokacija: Početna / OSNIVANJE POZORIŠTA MLADIH TUZLE

OSNIVANJE POZORIŠTA MLADIH TUZLE

Godine 2006. Udruženje „ Mladi Tuzle“ uspostavlja kontakt sa studentima glume i produkcije sa Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli, te nakon niza istraživanja, dolazi do ideje o osnivanju Pozorišta mladih Tuzle. Tadašnja istraživanja su pokazala da:

• Tuzla je grad sa oko 160 000 stanovnika
• A NEMA VIŠE OD JEDNOG PRIZNATOG POZORIŠTA

• Tuzla je grad koji ima 17 srednjih i 23 osnovne škole
• A NEMA KONTINUIRANU EDUKACIJU ZA DJECU I MLADE – DRAMSKI STUDIO

• Tuzla ima Univerzitet sa oko 10 000 studenata
• A NEMA POZORIŠNIH PREDSTAVA ZA MLADE

• Tuzla ima četiri plesna kluba
• A NEMA SLOBODNU SCENU ZA BESPLATNU PREZENTACIJU RADA

• Tuzla ima osnovnu i srednju Muzičku školu
• A NEMA SALU ZA BESPLATNU PREZENTACIJU – ODRŽAVANJE KONCERATA

• Tuzla ima Građevinsko – geodetsku školu sa smjerom LIKOVNI TEHNIČAR
• A NEMA SLOBODNI IZLOŽBENI PROSTOR ZA IZLAGANJE RADOVA

• Tuzla ima Foto klub – Sjedište foto Saveza BiH je u Tuzli
• A NEMA SLOBODNI PROSTOR ZA KONTINUIRANO IZLAGANJE RADOVA

• Tuzla ima Akademiju dramskih umjetnosti

• A NEMA STUDENTSKU SCENU ZA IZVOĐENJE ISPITNIH PREDSTAVA NITI STRATEGIJU ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADOG KADRA

• Tuzla ima oko 39 000 djece i mladih ljudi
• A NEMA STRATEGIJU ZA MLADE!

Sve ovo su bili razlozi da Udruženje „ Mladi Tuzle“ Tuzla i grupa studenata glume u klasi profesora Miralema Zubčevića sa Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli, realizuje dvogodišnji projekat o osnivanju Pozorišta mladih Tuzle.

U martu 2008.godine, nakon dvije godine rada na analizi tržišta i izradi elaborata o osnivanju, došlo je do pravnog osnivanja Pozorišta mladih Tuzle kao nevladine, neprofitne i apolitične organizacije koja ima svoje Rukovodstvo i lidere.

Osnivači Pozorišta mladih Tuzle su Udruženje „Mladi Tuzle“ kao pravno lice i grupa studenata glume i produkcije kao fizička lica.

Isti dan, na adresu Pozorišta mladih Tuzle stiglo je niz pisama preporuke, pozitivnih mišljenja i čestitki poslanih od strane institucija kulture u cijeloj regiji.

Od tada pa sve do danas Udruženje « MLADI TUZLE» i POZORIŠTE MLADIH TUZLE imaju partnerski odnos u svim projektima od značaja za djecu i mlade!

Comments are closed.