Lokacija: Početna / Međunarodni projekti

Međunarodni projekti

Stupanje u projekat međunarodne razmjene sa mladima iz Italije, Njemačke, Makedonije, Danske i Francuske  pod pokroviteljstvom Youth programa Evropske unije

Godina organizacije projekta: 2006.godina
Projekt menadžer: Elmedina Osmić

 

 

Realizacija dva međunarodna projekta

Razmjena mladih u Tuzli- 2005.godina
Razmjena mladih u Njemačkoj-2006.godina
Projekt menadžer: Elmedina Osmić
Više infomacija na www.me-myself-and-we.com

 

 

Realizacija međunarodne razmjene mladih-YOUTH TOGETHER

Razmjena mladih u Makedoniji- 2006.godine
Razmjena mladih i mrežni sastanak u tuzli-2007.godina
Projekt menadžer: Elmedina Osmić

Realizacija jednogodišnje kampanje “BUDI  INFORMISAN”
Kampanja o zloupotrebi droga
Godina realizacije kampanje: 2006.godine
Projekat je realizovan uz pomoć EUPM

Comments are closed.