NAJNOVIJE VIJESTI

July 15, 2019

NOVA ADRESA MLADIH TUZLE

Od 1.jula 2019. godine Udruženje “MLADI TUZLE” Tuzla u namjeri da proširi paletu svojih usluga započinje rad na adresi Envera Šiljka 19 – 75000 Tuzla, BiH. […]
July 15, 2019

GRAD TUZLA podržao projekat “Heroj bez plašta”

Grad Tuzla u okviru Granta za mlade 2019. podržao je projekat “Heroj bez plašta” kojeg udruženje realizuje od 1.8 – 31.12.2019. godine na području grada Tuzle. […]
July 15, 2019

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE podržalo projekat “Heroj iz klupe”

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke prepoznalo je značaj našeg projeka “Heroj iz klupe – djeca i mladi u borbi protiv zlostavljanja djece s poteškoćama u razvoju” […]

O NAMA


Udruženje “MLADI TUZLE” Tuzla registrovano je 17. marta 2004. godine kao nevladino, neprofitno i apolitično udruženje koje djeluje na području Tuzlanskog kantona; a sa svojim radom započelo je još 2003. godine kao neformalna grupa mladih ljudi.

Registrovano je u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i upisano u Registar udruženja u knjigu I pod rednim brojem 138 u skladu sa Zakonom o Fondacijama i udruženjima FBiH. Skraćeni naziv udruženja je UMT.