RT Myriad - шаблон joomla Joomla

http://mladituzle.org/pozoriste/wp-content/uploads/2014/03/kad-mrtvi-umremo_plakat.jpg

Sezone 2009./2010. godine kao rezultat rada na jednogodišnjoj edukaciji djece i mladih u Naprednoj fazi Dramskog studija nastaje i predstava « KAD MRTVI UMREMO» zasnovana na dramskom tekstu “Klasni neprijatelj”, autora Nigela Williamsa, a u režiji i dramatizaciji Adnana Mujkića.

Tematika predstave zasnovane na originalnom tekstu KLASNI NEPRIJATELJ je dorađena od strane direktnih učesnika u predstavi i ima za cilj da podigne nivo svijesti o ozbiljnosti pojave postratnog sindroma, ali i svih oblika delikventnih ponašanja, prouzrokovanih pojavom navedenog oboljenja.

Pored gore navedenog cilja, predstava sa svojom tematikom treba da uputi kritiku ratu kao vječno pogrešnom načinu rješavanja sukoba, posljedicama koje donosi rat (invalidnost, post-ratni sindromi, poremećaj ličnosti, psihosocijalni poremećaji u razvoju djece i adolescenata, duševno oboljenje, utjecaj traume na postignuće u školi, utjecaj rata na strukturu ličnosti i mnogi drugi problemi s kojim se susreću mladi u okrutnoj današnjici), te da ukaže na borbu mladih za ostvarenje svojih prava predviđenih po Konvenciji o pravima djeteta. Poseban cilj jeste podizanje nivoa svijesti kod društvene zajednice, vlasti, zdravstvenih i prosvjetnih radnika i roditelja na ozbiljnost pojave raznih vrsta nasilja i posljedica koje će ono donijeti ukoliko se sistemski ne pristupi rješavanju gore navedenih problema.

Sve scene i tematika predstave nastale su kao lično ili indirektno iskustvo polaznika Dramskog studija u njihovim sredinama, kućama, školama…

Predstava se obrađuje univerzalnim jezikom umjetnosti – pokretom, riječima, govorom, a karakteri su građeni prema stvarno postojanim osobama u našem okruženju, školama i društvu, te treba spomenuti da u predstavi nema nikakvog nacionalnog ili bilo kojeg drugog usmjerenog obilježja.

Predstava je 2010.godine bila zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine na Svjetskom festivalu BINI MIRA 2010. – Aachen, Njemacka…