RT Myriad - шаблон joomla Joomla

O PROJEKTU:

Pozoriste mladih Tuzle je zapocelo sa realizacijom paketa dramskih radionica za učenike osnovnih i srednjih škola u Opcinama  Sapna, Vitinica, Lopare, Čelić, Šekovići. Radionice se realizuju u okviru projekta “Promocija omladinske politike na lokalnom nivou u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine” koji sufinansira Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije, a koji implementira CISP Tuzla
U periodu od 15.septembra 2009. do kraja decembra 2009.godine u svakoj od navedenih općina biće realizovano po 10 dramskih radionica, a kao rezultat procesa edukacija polaznika, u svakoj od navedenih opcina realizovat ce se igrokaz, performans ili predstava na temu “ Mladi i zapošljavanje”

O DRAMSKIM RADIONICAMA:

Dramske radionice su koncipirane tako da kod svih članova dramskih sekcija prije svega razviju osjećaj za timski rad, međusobno povjerenje, aktivno slušanje, ali i da ih teoretski i praktično educiraju o osnovnim zakonitostima pozorišne umjetnosti. Tokom cjelokupnog procesa realizacije radionica, sa svakom grupom radi se na pripremanju predstave, performansa ili igrokaza kojim će članovi dramske sekcije prezentovati stečeno znanje tokom realizacije radionica. Predstava će biti javno prikazana u lokalnoj zajednici na kraju procesa realizacije paketa radionica.

Metodologija rada na realiazaciji radionica je model vršnjačke edukacije i interaktivnog učenja. Primjenom ovog modela pokazalo se da mladi uvijek radije uče od bliskih osoba, odnosno od osoba njihovog uzrasta. Mladi hoće direktnu akciju koja nosi višestruke efekte:

  • - Okupira duh i tijelo u kritičnom pubertetskom i adolescentnom dobu mladih, i ne dopušta im da svoju energiju i pažnju usmjere na negativne modele ponašanja i djelovanja u direktnom okruženju
  • - Kroz akciju i scenski izraz mladi se edukuju o različitim temama, uče se životu, i na sceni žive uočavajući razlike između dobra i zla
  • - Imaju mogućnost selekcije i pozitivnog izbora
  • - Mladi su ujedinjeni zakonom umjetnosti gdje je maximalno prisutna socijalna komponenta

Dramske radionice ovakvog tipa ne služe samo za razvijanje dramske darovitosti i upoznavanju sa dramsko-scenskim izrazom, već su izuzetno korisne za razvoj dječije i mladalačke ličnosti. Pomažu djetetu i mladima da kroz igru razviju svoju kreativnost i maštu, te da steknu sigurnost i samopouzdanje.

 Treneri/edukatori dramskih radionica su mladi diplomirani glumci Pozorišta mladih Tuzle i studenti Akademije dramskih umjetnosti Tuzla kao saradnici u realizaciji radionica.
Na ovaj nacin misija Pozorista mladih Tuzle pocinje da zivi i u i dijelovima jeveroistocne Bosne i Hercegovine, i t

RASPORED RADA  RADIONICA:

12.10.2009 – 13.30h – 15.00h ( Ponedjeljak) – Dramska radionica u Čeliću
16.10.2009. – 13.00h – 14.30h ( Petak) – Dramska radionica u Sapni
19.10.2009. – 12.30h – 14h ( Ponedjeljak) – Dramska radionica u Vitinici
22.10.2009. – 12.15h – 14.00h (Četvrtak) – Dramska radionica u Čeliću
30.10.2009. – 13.00h – 14.30h ( Petak) – Dramska radionica u Sapni
02.11.2009. – 12.30h – 14h ( Ponedjeljak) – Dramska radionica u Vitinici
05.11.2009. – 12.15h – 14.00h (Četvrtak) – Dramska radionica u Čeliću
06.11.2009. – 15.30h – 17.00h (Petak) – Dramska radionice u Šekovićima
13.11.2009. – 13.00h – 14.30h ( Petak) – Dramska radionica u Sapni
16.11.2009. – 12.30h – 14h ( Ponedjeljak) – Dramska radionica u Vitinici
19.11.2009. – 12.15h – 14.00h (Četvrtak) – Dramska radionica u Čeliću
24.11.2009. – 13h – 17h (Utorak) – Dramska radionice u Šekovićima
27.11.2009. – 13.00h – 14.30h ( Petak) – Dramska radionica u Sapni

( Praznik: BAJRAM)

30.11.2009.- 12.30h – 14h ( Ponedjeljak) – Dramska radionica u Vitinici
02.12.2009. – 12.15h – 14.00h (Srijeda) – Dramska radionica u Čeliću
08.12.2009. – 13h – 17h (Utorak) – Dramska radionice u Šekovićima
11.12.2009. – 13.00h – 14.30h ( Petak) – Dramska radionica u Sapni
14.12.2009. – 12.30h – 14h ( Ponedjeljak) – Dramska radionica u Vitinici
16.12.2009. – 12.15h – 14.00h (Srijeda) – Dramska radionica u Čeliću
22.12.2009. – 13h – 17h (Utorak) – Dramska radionice u Šekovićima
25.12.2009. – 13.00h – 14.30h ( Petak) – Dramska radionica u Sapni
28.12.2009. – 12.30h – 14h ( Ponedjeljak) – Dramska radionica u Vitinici

DRAMSKE RADIONICE SA SVOJOM REALIZACIJOM NASTAVLJENA SU KRAJEM JANUARA 2010. I TOKOM FEBRUARA 2010.GODINE PO POTREBAMA DRAMSKIH GRUPA.

Tokom mjeseca marta 2010.godine realizuju se javne prezentacije dramskih igrokaza na temu “Mladi i zaposljavanje”

IZVODJENJE PREDSTAVE ” JA TEBI, TI MENI” UCENIKA SREDNJE SKOLE SAPNA.

26.02.2010.GODINE – 11.00h sati u prostorijama Srednje skole Sapna.

Predstava nastaje kao rezultat paketa dramskih radionica.

REALIZATOR DRAMSKIH RADIONICA: Pozoriste mladih Tuzle.

IMPLEMENTATOR CJELOKUPNOG PROJEKTA – CISP Tuzla -

        …

IZVODJENJE PREDSTAVE ” NIJE LAHKO NIJE” UCENIKA OSNOVNE SKOLE VITINICA

04.03.2010.GODINE – 12.00h sati u prostorijama Osnovne skole Sapna

Predstava nastaje kao rezultat paketa dramskih radionica

REALIZATOR DRAMSKIH RADIONICA: Pozoriste mladih Tuzle

IMPLEMENTATOR CJELOKUPNOG PROJEKTA – CISP Tuzla -