RT Myriad - шаблон joomla Joomla

 

NAPREDNI DRAMSKI STUDIO mogu pohađati samo oni polaznici koji su završili početnu fazu edukacije Dramskog studija.

Napredni Dramski studio podrazumijeva:

  • Rad na pripremanju pozorišnih predstava sa određenom tematikom koju odaberu ili sami polaznici ili im tema bude ponuđena od strane edukatora
  • Za ponuđenu temu polaznici sami kreiraju scenarij za pozorišnu predstavu te prolaze sve faze rada na pripremanju predstave: Analiza dramskog djela, kasting odabir uloga, rad za stolom na analizi teksta, memorisanju govornih dijelova predstave, definisanje odnosa i izlazak u prostor te postavljanje mizanscena
  • Uporedo polaznici bivaju edukovani na poljima: Pisanja projekata i pronalaska novčanih sredstava za predstavu, lobiranju i zagovaranju, marketingu u pozorištu i realizaciji marketinških kampanja za umjetnički projekat isl.
  • Pored rada na pripremanju pozorišne predstave učesnici zajedno sa Rukovodstvom Pozorišta mladih Tuzle i edukatorima pronalaze novčana sredstava za predstavu, osmišljavaju produkciju projekta, plan izvođenja, gostovanja i sl.

 

Na kraju završenog Naprednog Dramskog studija polaznici dobijaju CERTIFIKAT o završenom NAPREDNOM DRAMSKOM STUDIJU.

 

Saglasnost za način edukacije djece i mladih u Dramskom studiju dalo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Tuzlanskog kantona.