RT Myriad - шаблон joomla Joomla

Autor originalnog teksta: Isak Samokovlija
Adaptacija i režija: Adnan Mujkić
Saradnica u radu: Dženana Pačariz
Ukupan broj učesnika: 14 mladih
Vrijeme trajanja: 45 minuta
Namijenjeno za uzrast:                                                                                                                                                                                                  ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA (IX RAZREDA)
ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA (I-IV RAZREDA)
Period izvođenja: oktobar 2016. – juni 2017.

O PREDSTAVI

Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u BiH, postotak žena koje su od svoje 15. godine izložene bilo kojem obliku nasilja iznosi 52,8% za Federaciju BiH i 52,7% za Republiku Srpsku. Upravo ovi podaci bili su polazište za polaznike starije grupe Dramskog studija za djecu i mlade 2016., da pristupe istraživanju navedenog problema među svojim vršnjacima, u porodici i okruženju. Nakon dvomjesečnog bavljenja tematikom nasilja nad ženama, polaznici su pristupli pripremanju ispitnog projekta „Hanka“, Isaka Samokovlije, u okviru kojeg su, adaptirajući originalno djelo, željeli istaći svoj stav o navedenoj tematici.

Ispitni projekat „Hanka“ rađen je po motivima jugoslovenskog filma iz1955. godine koji je režirao Slavko Vorkapić, a za koji je scenario pisaoIsak Samokovlija.

Predstava se bavi pitanjima ravnopravnosti spolova, odgojem mladih naraštaja, siromaštvom, ljubavi, traganjem za zapošljavanjem, predrasudama, preljubom. U srž dešavanja je smještena djevojka Hanka kao simbol čistote i poštenja, a čija mladost biva prekinuta po završetku predstave. Životne okolnosti Hanku su prisilile da iz mlade i neiskusne djevojke, naglo preraste u odraslu i zrelu ženu. Hankinu metamorfozu na sceni pratimo od samog početka predstave i ulaska ceribašinice koja predstavlja oličenje moći i autoriteta, a koje za sobom donose položaj i vlast. Ipak, i pored toga što ona započinje tragičnu Hankinu priču, ceribašinica je prije svega majka čijim postupcima upravlja težnja za srećom njenog sina jedinca Mušana. Hanka dobija priliku da udajom za Mušana promijeni svoj život iz korijena. Nudi joj se prilika da zaživi u jednom novom svijetu, „svijetu zlata, srebra i haljina“, i to pored čovjeka koji je iskreno voli. To je prelomni momenat za Hanku i važan momenat za radnju predstave. To je momenat u kojem Hanka odlučuje da želi ostati vjerna svom Sejdi do kraja i što je najvažnije, da želi ostati vjerna sebi. Upravo je to uzdiže iznad mase istomišljenika i čini je ženom koja prkosi ustaljenim režimima života, heroinom koja se grčevito i glasno bori za svoje ideale i principe.

Da li žena može slobodno izraziti svoje mišljenje? Kakav je položaj žene u društvu? Koliko je žena sposobna voljeti? Svim tim i mnogim drugim pitanjima, bavi se priča „Hanke“.

Nagle promjene atmosfere i raspoloženja, promjena iz dženaze u svadbu i iz komičnog u tragično, zajedno doprinose realističnijem opisivanju i prikazivanju života zajednice ljudi, u kojoj svako živi svoju priču sa manje ili više tragičnim životnim završetkom.